GŁÓWNY MONITOR A360 - POGLĄDOWE PRÓBKI MONITORÓW

OPTYMALIZACJA / ZARZĄDZANIE / ANALIZY / PROGNOZY / BENCHMARKING / MARKETING / LOGISTYKA / RYNEK

Podmiot: Klient ID1001000

1. Wiedza o stanie finansów, zaległości, należności Podmiotu.
2. Księgowość podatkowa zmienia się w zarządczą.
3. Zmiany finansów, standingu już nie zaskakują.
4. Mobilne Centrum Wiedzy i Dowodzenia
1. Kilkanaście wskaźników zastępuje kilkaset parametrów.
2. Cele, osiągnięcia, zadania są mierzone matematycznie.
3. Cała kadra komunikuje się tym samym językiem.
4. Mobilny Monitor i wszystko jasne.
1. Wiarygodny, uczciwy standard porównania kadry, zespołu.
2. Ocena kosztów kadry z perspektywy przychodu, efektu.
3. Szukanie wolnych mocy - teraz wiesz ile, co zajmuje.
4. Mobilność - nie trzeba dzwonić po wiedzę.
1. Kwitnie pomysł - wiesz natychmiast czy "jest za co".
2. Kryzys, brak płynności, nowe potrzeby, wsparcie.
3. Mobilność - widzisz, nie pytasz, nie szukasz,
4. Wiedza zawsze pod ręką w dzień i w nocy.
1. Wsparcie prowadzenia projektów oraz zwrotu z nakładów.
2. Pomiar prawdopodobieństwa możliwego sukcesu.
3. Budowanie marki Podmiotu i Produktów.
4. Budżetowanie, kontrola, nagradzanie.
1. Wizerunek oraz design ujęty w ramy oceny.
2. Pomiar efektów zmian wizerunkowych.
3. Kontrola i zwrot z nakładów projektu.
4. Porównanie rynkowe.
1. Ograniczenie zapasu nadmiernego i nieefektywnego.
2. Relacja sprzedaż, ilość, zapas, zaangażowanie kapitału.
3. Śledzenie codzienne korzyści z każdego indeksu towaru.
4. System alarmowy dla odchyleń od korzyści na+ z towarów.
1. Nadzór nad najwyższym dobrem (PARTNEREM) oraz relacjami.
2. Pomiar rentowności, kosztów, trendów oraz alternatyw.
3. Budżetowanie, kontrola, nagradzanie, ocena.
4. Alarm i optymalizacja zwrotu z nakładów.
1. Skróty do poszczególnych kokpitów, monitorów.
2. Próbki kokpitów, monitorów zarządzania.
3. Mapa procesu komunikacji zarządczej.
4. Procedury analityczne.

MONITOR GŁÓWNY A360

KOKPIT GŁÓWNY

CENTRALNY KOKPIT ZARZĄDZANIA MONITORAMI A360

1. Nadzór nad najwyższym dobrem (Klientem) oraz relacjami.
2. Pomiar rentowności, kosztów, trendów oraz alternatyw.
3. Budżetowanie, kontrola, nagradzanie, ocena.
4. Alarm i optymalizacja zwrotu z nakładów.
1. Okno na dane, statystyki branżowe, rynkowe, trendy, progi alarmów.
2. Śledzenie odchyleń Podmiotu bez wpływu trendu w branży.
3. Porównanie dochodów, przychodów, kosztów, finansów.
4. Porównanie z wzorcowymi branżowymi wskaźnikami.

INNE FUNKCYJNE KOKPITY / MONITORY ZARZĄDZANIA A360

BIURO RACHUNKOWE

ZASTOSOWANIE KOKPITU BIURA RACHUNKOWEGO
1. Box komunikacji Biura z Klientem.
2. Analizy i statystyki niestandardowe.
3. Monitor stanu rozliczeń Klienta z Biurem Rachunkowym.
4. Wsparcie doradcze Klienta, wynikiem współpracy z A360.

RobertPanel Menadżera "BIURO RACHUNKOWE".

 1. Monitor publikacji informacji, deklaracji i danych pochodzących z Państwa Biura Rachunkowego:
 • finanse,
 • deklaracje podatkowe zamienione na analizy, statystyki, trendy,
 • tablica ogłoszeń,
 • inne

KOOPERACYJNY

ZASTOSOWANIE KOKPITU KOOPERACYJNEGO
1. Komunikacja Podmiotu z Kooperantami.
2. Analizy i statystyki dotyczące Kooperantów.
3. Realizacja oraz rozliczanie projektów marketingowych.
4. Analizy wewnętrzne kooperacyjne, rynkowe, współpracy.

RobertPanel Menadżera "KOOPERACYJNY".

 1. Monitor aktualnych INFORMACJI i analiz dla grup kooperacyjnych (analizy, statystyki, rozliczenia, projekty, ekspansja, zadania, etc.)

OPIEKUN - EKSPERT

ZASTOSOWANIE KOKPITU OPIEKUNA - EKSPERTA
1. Komunikacja Eksperta z Partnerem.
2. Wsparcie doradcze Partnera i Pracowników.
3. e-lerning tematyki analiz oraz usług doradczych.
4. Składanie wniosków, reklamacji, zamówień, ocen.

RobertPanel Menadżera "OPIEKUN / EKSPERT".

 1. Monitor bezpośredniego kontaktu oraz WSPARCIA w tematyce optymalizacji i innych zagadnień oraz elementów doskonalenia biznesu w Państwa Podmiocie:
 • finanse,
 • środki unijne
 • wsparcie finansowe
 • logistyka, HR (KL)
 • marketing
 • rynek / ekspansja
 • inne

FRANCZYZA

ZASTOSOWANIE KOKPITU FRANCZYZOWEGO
1. Nadzór siecią franczyzy.
2. Realizacja umów, założeń kontraktowych.
3. Ankietowanie, Klientów oraz inne projekty marketingowe.
4. Analizy, statystyki, rozliczenia dotyczące franczyzobiorcy.

RobertPanel Menadżera "FRANCZYZA".

 1. Monitor aktualnych analiz w tematyce zakresu prowadzonej franczyzy (franczyzobiorca / franczyzodawca) w sieci zależnej Podmiotu.
 2. Matryca wyników umów oraz osiąganych efektów gospodarczych i trendów.

Podmiot: Klient ID1001000